Knowledge

Naar een inclusievere arbeidsmarkt via IT-reskilling tracks

De IT-industrie groeit snel en er is veel vraag naar goed opgeleide IT-professionals. Veel mensen willen zich omscholen naar een IT-carrière, maar niet iedereen heeft dezelfde toegang tot opleidingen en kansen. Bedrijven die inzetten op training, reskilling en onboarding van hun (toekomstige) medewerkers kunnen een voorsprong nemen in de war for talent.

Elien Van Asch, managing director bij ClimIT, legt uit hoe ClimIT bedrijven ondersteunt met deze uitdaging en hoe reskilling van tech talent precies in dat plaatje past.

Dag Elien! ClimIT zet omscholingsprogramma’s of reskilling tracks op voor technisch talent. Waarom is dit zo belangrijk voor jullie?

Elien: “We hebben gemerkt dat er steevast talent aanwezig is op de arbeidsmarkt, maar dat niet iedereen altijd de juiste kans krijgt om dit te ontplooien. Denk aan jongeren die niet de mogelijkheid hebben gehad om een diploma te halen of die een verkeerde keuze in het verleden hebben gemaakt. Op een later moment realiseren ze zich dat ze met hun talent, passie en attitude net wel een verschil kunnen maken."

Het lanceren van nieuwe carrières in IT is de kern van alles wat we doen, dus we willen iedereen de kans geven om IT'er te worden. We helpen getalenteerde mensen met een atypisch parcours om zich op te leiden en nog belangrijker, om aan het werk te gaan.

"We moeten hierbij vooral ook bedrijven mee op de kar trekken. Wij geloven dat mensen en hun capaciteiten de onderscheidende factor zijn in onze digitale wereld en investeren daarom in divers talent."

Wat versta je onder divers talent?

Elien: “Diversiteit in onze training tracks betekent dat er ruimte is voor mensen uit verschillende achtergronden en met verschillende ervaringen. Het gaat bijvoorbeeld niet alleen om diversiteit in culturele achtergrond, maar ook in leeftijd, opleidingsniveau en werkervaring. Door een diverse groep mensen te betrekken bij onze training tracks, kunnen we ervoor zorgen dat de IT-industrie representatiever wordt en bedrijven gebalanceerder ”

Hoe ondersteunen jullie klanten en partners bij een divers en inclusief HR beleid?

"Wij willen een duurzaam klimaat creëren voor entree level IT talent en helpen bedrijven om deze nieuwe potentiële poule van werknemers te ontdekken.

Hoewel het een uitdaging kan zijn om op zo'n korte periode over te stappen naar een hele nieuwe carrière en sector, zorgen we ervoor dat we zowel kandidaat als bedrijf in dit proces begeleiden.

Om de overstap van de kandidaat zo soepel mogelijk te maken, zetten we in onze omscholingstrajecten niet enkel in op het aanleren van de juiste technische competenties. Ook zoeken we op maat met de kandidaat hoe we andere arbeidsmarkt-gerelateerde competenties kunnen versterken. Dat gaat van vaardigheden rond jobinterview, assertiviteit, samenwerking of timemanagement, tot een kijkstage zodat de kandidaat een beter zicht krijgt op zijn jobdoel en de arbeidsmarkt. Daarnaast gaan we uitgebreid met onze partners in gesprek om een duidelijk beeld te krijgen van wat het bedrijf nodig heeft, de dagelijkse gang van zaken, de successen en de uitdagingen. Met die informatie kunnen we het opleidingstrack van de kandidaat nog meer op maat vormgeven. En ook na de onboarding blijven wij partner in het opvolgen van alle betrokken partijen en nemen we de juiste acties (denk dan bijvoorbeeld aan bijkomende trainingen) om de tevredenheid te blijven waarborgen."

En welke acties nemen jullie zelf in de reskilling tracks die jullie aanbieden?

"We zetten onze HR expertise in binnen onze technische tracks. We streven zelf naar een inclusieve werking en willen een context creëren die aangepast is aan de behoeften van alle deelnemers. Op verschillende domeinen hebben we hiervoor een aantal actiepunten:

  • Rekrutering en instroom: we staan niet aan de schoolpoorten, maar rekruteren actief uit andere talentpoules. We richten ons hier op meer ondervertegenwoordigde groepen van mensen, die hun talent willen omzetten in een carrière.
  • Hybride werkvormen: door flexibele lesmethoden aan te bieden, zoals online leren of de mogelijkheid om lessen bij te wonen op verschillende tijdstippen, kunnen meer mensen deelnemen aan onze tracks. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn voor mensen die aan het werk zijn en zo kunnen we op een breder publiek mikken dan enkel werkzoekenden.
  • Coaching: zowel op technisch vlak als op carrière vlak. Onze deelnemers worden ondersteund bij hun leerproces en worden begeleid richting hun doelen."

Tot slot, waarom kiezen bedrijven om met ClimIT samen te werken?

Onze missie is om bedrijven te helpen groeien met divers talent en hen te helpen met het aanpakken van het probleem van retentie, door in te zetten op reskilling van competenties.

"Een inclusieve bedrijfscultuur, dat wil zeggen dat divers talent ook effectief wil komen werken voor jouw organisatie; in volgende fase dat ze aan boord blijven en hun talent verder kunnen ontwikkelen. Het investeren in de professionele ontwikkeling van werknemers is een echte prioriteit. Opleiding en training blijft van groot belang doordat technologie de manier waarop we werken blijft veranderen. Door onze expertise rond omscholing, helpen we enerzijds de medewerkers met nieuwe vaardigheden, die bovendien aansluiten bij de evoluerende behoeften van de onderneming anderzijds. Een win-win voor beide dus."

Wil je graag meebouwen aan een inclusieve samenleving of binnen jouw bedrijf werken aan het aantrekken en behouden van talent in een breder diversiteitsplan? Twijfel dan zeker niet om contact met ons op te nemen voor een verkennend gesprek. 

3/28/2023